Tips voor fondsenwerving

Begin op tijd

Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor het aanvragen van financiering bij fondsen varieert van drie tot zes maanden. Reken daarom op een half jaar vanaf het uitwerken van de plannen tot aan de uitslag van fondsen over financiering van uw project.

Vergeet de evaluatie niet

Na alle inspanningen van een geslaagd project, is het werk nog niet voorbij.  Bijna alle fondsen vragen een terugkoppeling met een gerealiseerde begroting, bezoekersaantallen enz.

Kijk op websites van fondsen

Veel grotere fondsen zoals het VSBfonds, Fonds 21, Fonds Podiumkunsten en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben een overzicht met toegekende projecten.  Een aantal fondsen beschikt over een online quickscan om meteen te bepalen of een aanvraag zinvol is.